Zobaczcie efekt przedłużania i zagęszczenia na Oldze Borys!