COVID-19 i realizacja zleceń na peruka.pl

18 / 3 / 2020

Informujemy, że NFZ opublikował komunikat dotyczących wystawienia i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w czasie COVID-19.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-wystawiania-potwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne,7651.html 

Przedstawiamy schemat.

Etap 1 Otrzymanie 

Pacjent ma możliwość otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Wyroby medyczne od wystawiającego zlecenia drogą elektroniczą / pocztą email lub telefoniczną. Wówczas informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia otrzyma telefonicznie, email, SMS.

Etap 2  Potwierdzanie

  1. Gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej, wymagane jest potwierdzenia zlecenia w Ośrodku Wojewódzkim NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

  2. Gdy wystawiane jest elektroniczne zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (e-ZWM), wówczas pacjent otrzymuje wygenerowany w e-ZWM numer zlecenia drogą elektroniczną (sms, e-mail, telefon).

Etap 3 Realizacja

Realizacja zlecenia w sklepie medycznym odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia - bez wydruku papierowego.

Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego. 
 

 

Rokoko Hair Company

Rokoko Hair Company
ul. Szaserów 38
04-306 Warszawa

 

Infolinia:
22 648 14 00
22 871 94 10
rokoko@rokoko.com.pl

© 2021 Rokoko Hair Company | Wykonanie: PixelCaffe